Contact Us
Contact Us

Telephone: 0512-88606671

Address: Jinshajiang Road 158, Suzhou Science&Technology Town

Email: info@hit-netz.com

Bus lines:

Jinshajiang Road, Kunlun Road, South:

353、336

Address:

Jinshajiang Road 158, Suzhou Science&Technology Town

Contact number:

400-0688-286

Telephone:

0512-88606671、0512-88606672

Fax:

0512-88606675

Email:

info@hit-netz.com